Vin bani europeni pentru firmele mici din Gorj

 Vin bani europeni pentru firmele mici din Gorj
Distribuie sa vada si prietenii tai

Un nou apel de proiecte pare că oferă posibilități de creștere pentru microîntreprinderile din mediul urban din județul Gorj.

În vederea stimulării dezvoltării economice la nivel local, un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de minimis vine în sprijinul microîntreprinderilor din mediul urban din Gorj. Această oportunitate se adresează societăților care propun investiții în domenii eligibile, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și consolida și diversifica activitățile.

Eligibilitate și Condiții de Participare:
– Solicitanții trebuie să fie microîntreprinderi din mediul urban, cu cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la data depunerii cererii de finanțare.
– Domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) trebuie să fie deja înscris ca obiect de activitate conform certificatului constatator ONRC la data depunerii cererii de finanțare.
– Contribuția proprie a beneficiarului trebuie să constituie minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, iar acesta trebuie să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, cu respectarea regulilor de cumul și a plafonului de minimis.

Valoarea Finanțării și Categorii de Cheltuieli:
– Suma nerambursabilă solicitată poate varia între 25.000 și 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte.
– Proiectul trebuie să includă investiții obligatorii în măsuri de creștere a eficienței energetice și energie verde.

Perioada de Implementare și Categorii de Cheltuieli Eligibile:
– Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.
– Categorii de cheltuieli eligibile includ amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare, proiectare și asistență tehnică, investiția de bază, cheltuieli diverse și neprevăzute, activități obligatorii de publicitate și informare, precum și altele specifice priorității de investiție.

Modalități de Acordare a Ajutorului de Minimis:
– Ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, respectând plafoanele stabilite.
– Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.
– Contribuția beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Un Apel de Proiecte cu Riscuri și Oportunități Neclare

În ciuda potențialului său de a sprijini microîntreprinderile din mediul urban din Gorj, apelul de proiecte în cauză aduce cu sine atât o serie de riscuri cât și oportunități neclare pentru participanți. Pe de o parte, beneficiarii au șansa de a accesa finanțări nerambursabile sub formă de ajutor de minimis, ceea ce poate reprezenta un impuls semnificativ pentru dezvoltarea afacerilor lor. Însă, condițiile stricte de eligibilitate și regulile complexe de acordare a ajutorului ar putea descuraja potențialii solicitanți, în special microîntreprinderile care se confruntă deja cu dificultăți financiare.

De asemenea, proiectul impune o serie de cerințe și restricții, inclusiv perioade limitate de implementare și condiții specifice pentru categoriile de cheltuieli. Aceste elemente ar putea crea bariere suplimentare pentru participarea eficientă a microîntreprinderilor și ar putea limita flexibilitatea acestora în ceea ce privește planificarea și implementarea proiectelor lor.

Deși accentul pe eficiența energetică și energia verde este lăudabil din perspectiva sustenabilității, obligativitatea acestor investiții ar putea fi dificil de atins pentru anumite întreprinderi, în funcție de specificul domeniului lor de activitate și de resursele disponibile.

În concluzie, apelul de proiecte oferă o oportunitate cu potențial, dar autoritățile ar trebui să fie atente la impactul acestor cerințe asupra diverselor microîntreprinderi interesate. O clarificare a condițiilor și o mai mare transparență ar putea încuraja participarea și ar asigura că această inițiativă aduce beneficii reale și sustenabile pentru comunitatea de afaceri din Gorj.

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare