Anunț privind finalizarea derulării proiectului cu titlul INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE LA SC SERES PROD COM SRL

 Anunț privind finalizarea derulării proiectului cu titlul INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE LA SC SERES PROD COM SRL
Distribuie sa vada si prietenii tai

SERES PROD COM SRL, cod de identificare fiscală RO10246682, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/78/1998, cu sediul în  Oras Bumbesti-Jiu, Str. CASTRU VÂRTOP nr. 2, județul Gorj, a finalizat în data de 10.04.2024 proiectul nr. RUE 1249, cod SMIS 161386 intitulat: INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE LA SC SERES PROD COM SRL, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare cu nr. înregistrare 545/1249/POC/4.1.1. BIS-C încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de  16.05.2023.

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de  1.844.811,78 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 1.492.004,00 lei și suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de  1.043.999,60 lei, echivalentă cu   70 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • 4 active achiziționate, din care active corporale: 3 echipamente tehnologice, cu un grad crescut de automatizare, bazat pe software specializat, și active necorporale: 1 website;
  • minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică ce nu cauzează prejudicii semnificative obiectivelor de mediu;
  • minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă gradul de digitalizare a companiei prin investiții în active corporale cu grad ridicat de automatizare, bazat pe software specializat, și active necorporale;
  • creșterea productivității firmei cu minim 16% în 3 ani de la finalizarea proiectului, față de nivelul anului 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1 Bis.

Date de contact beneficiar:
Email: [email protected] ,
Telefon: 0746113150.

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

mitrut stanoiu

Postari asemanatoare