”HOLOTRAIN” – Platformă inovatoare de training în realitatea augmentată asistat de holograme fotorealistice interactive

 ”HOLOTRAIN” – Platformă inovatoare de training în realitatea augmentată asistat de holograme  fotorealistice interactive
Distribuie sa vada si prietenii tai

S.C. SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, Calea Severinului, Nr. 195,
anunță finalizarea proiectului cu titlul „HOLOTRAIN” – Platformă inovatoare de training în realitatea
augmentata asistat de holograme fotorealistice interactive”, cod MySMIS 129077, finanțat prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru
o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul
TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției
sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Proiectul a avut o valoare totală de 19.823.840,49 lei, din care 13.128.412,44 lei reprezintă finanțare
nerambursabilă și a fost implementat în perioada 07.04.2020 – 06.04.2023 în baza contractului de finanare
nr. 29/221_ap2/07.04.2020 semnat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României.
Prin proiect s-a creat o platformă inovatoare de training în realitate augmentată, asistat de holograme
fotorealistice interactive, care permite interacțiunea personalizată bi-directională și scalabilă pentru un numar
mare de cursanți simultan cu instructorul HoloTrain.

Scopul proiectului a constat în dezvoltarea unei soluții inovatoare cu aplicabilitate în multe sectoare din
industria românească, pentru a crește contribuția sectorului TIC la dezvoltarea și competitivitatea celorlalte
sectoare ale economiei naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea tehnologiei de creare a hologramelor foto-realiste “umane” folosind tehnologiile de realitate
augmentată (AR) și crearea unui asistent interactiv;
2. Dezvoltarea unui modul de Inteligenta Artificiala (AI) care va permite procesarea datelor preluate prin
intermediul senzorilor audio-video și biometrici de la cursant în timp real, creând, cu ajutorul algoritmilor de
invătare automată un instructor hologramă foto-realistică în realitatea augmentata;
3. Crearea unui modul de detecție a stărilor emoționale ale cursantului în vederea analizei stării emoționale
curente a cursantului, pentru generarea de feedback;
4. Crearea de scenarii pentru un instructor virtual printr-o colaborare pluri-disciplinara intre echipele
implicate: realitate augmentată, holograme, invătare automată, psihologie si training soft-skills;
5. Stocarea platformei de training holografic prin intermediul unei platforme Cloud si redarea hologramelor in
regim streaming;
6. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu ceilalți membri ai clusterului Elinclus, ce se găsesc pe lanțul de valoare
aferent dezvoltării solutiei TIC propuse, pentru transfer de cunostinte si generare de avantaje competitive.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate
2014-2020.

Date de contact:
E-mail: [email protected]
Tel: 021/6367085

Descarca comunicat de presa in format .pdf

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare