Comunicat finalizare proiect „GORJ CIVIC HUB”

 Comunicat finalizare proiect „GORJ CIVIC HUB”
Distribuie sa vada si prietenii tai

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada august 2022-octombrie 2023 (14 luni) proiectul ”GORJ CIVIC HUB”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în baza Contractului de finanțare nr. 856/17.08.2022, Cod MySMIS 150891, Cod SIPOCA 967.

Proiectul a avut o valoare totală de 424.992 lei din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 416.492,16 lei iar contribuția proprie de 8.499,84 lei.

Obiectivul general atins prin implementarea proiectului este creșterea capacității și a gradului de implicare a societății civile din județul Gorj în promovarea dezvoltării la nivel local, prin sprijinirea implicării în cadrul mecanismelor decizionale la nivel local și crearea unei rețele tematice județene, prin conștientizarea rolului acestora de către reprezentații sectorului public și a partenerilor sociali concomitent cu consolidarea capacității acestora, prin intermediul programelor de formare.

Grup țintă vizat de proiect a fost compus din 120 persoane: reprezentanți ai ONG-urilor, ai partenerilor sociali, aleși locali, angajați din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv instituții deconcentrate din subordinea acestora), din județul Gorj.

În cadrul proiectul 80 persoane din grupul țintă au fost certificate care urmare a absolvirii de cursuri de formare cu recunoaștere națională (ANC) în domeniile: Expert accesare fonduri structurale și de coeziune, Manager de proiect, Formator și Responsabil protecția datelor cu caracter personal. În cadrul proiectului a fost constituită rețeaua tematică ”Gorj Civic Hub” care va susține creșterea capacității și a gradului de implicare a societății civile din județul Gorj în promovarea dezvoltării la nivel local prin sprijinirea implicării în cadrul mecanismelor decizionale la nivel local.

Comunicat finalizare proiect download .pdf

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare