APIA va rambursa credite raportate din 2019 pentru 94.515 de beneficiari

 APIA va rambursa credite raportate din 2019 pentru 94.515 de beneficiari
Distribuie sa vada si prietenii tai

APIA informeaza ca ramburseaza creditele raportate in conformitate cu articolul 169 alin.(3) din Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012, beneficiarilor finali care au facut obiectul disciplinei financiare in cursul exercitiului financiar precedent.

Astfel, pentru Romania a fost aprobat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 privind rambursarea, prin care s-a stabilit suma corespunzatoare creditelor care vor fi reportate din exercitiul financiar 2019, respectiv 18.270.128 euro. Acest plafon genereaza o plata suplimentara numai catre beneficiarii finali care au facut obiectul, in cursul exercitiului financiar anterior, al unei ajustari a platilor directe.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1306/2013 si Regulamentului (UE) 966/2012, gestiunea si executia rambursarii disciplinei financiare catre beneficiarii finali trebuie sa respecte criteriul egalitatii de tratament si trebuie sa ramana proportionala cu cuantumul ajustarii disciplinei financiare.

Conform articolului 2 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 privind rambursarea, in conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, a creditelor reportate din exercitiul financiar 2019, cheltuielile efectuate de statele membre in legatura cu rambursarea creditelor reportate sunt eligibile pentru finantare din partea Uniunii doar daca sumele in cauza au fost platite beneficiarilor inainte de 16 octombrie 2020.

In acest sens, au fost identificate 94.515 dosare eligibile pentru rambursarea creditelor reportate din exercitiul financiar 2019.

In urma aplicarii coeficientul ratei de rambursare aplicat in mod proportional tuturor dosarelor eligibile, au fost stabilite sumele cuvenite si transferate in modulul financiar-contabil APIA, in vederea efectuarii platilor catre beneficiari, in limita plafonului stabilit de 18.270.128 euro.

Platile se fac in lei, utilizand cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, valoare stabilita de Banca Centrala Europeana la  data de 30.09.2019, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C nr. 329/03 din 01.10.2019.

La nivelul Centrului judetean Gorj al APIA, au fost identificate 520 dosare cu o valoare de rambursat de 312.765,92 lei.

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Florin Zaharia

Postari asemanatoare