Selecție grup țintă în cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”

 Selecție grup țintă în cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”
Distribuie sa vada si prietenii tai

Selecția beneficiarilor proiectului cu finanțare europeană ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” este în plin proces, grupul țintă fiind alcătuit din 270 copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă ăn străinătate și 90 părinți/tutori care au în grijă acești copii.

Cei 270 de copii care vor fi selectați în grupul țintă vor fi selectați din învățământul preșcolar (3-5 ani) – 40 copii, din învățământul primar (6-10 ani) – 100 elevi, din învățământul gimnazial (11-14 ani) – 100 de elevi, din învățământul secundar superior (14-16 ani) – 30 de elevi.

Copiii și părinții/tutorii provin din Municipiul Târgu Jiu și comunele Bengeşti-Ciocadia, Bălăneşti și Scoarţa.
Înscrierea se poate prin direct la școlile partenere sau prin completarea formularului disponibil pe site-ul www.speringorj.ro, sau la sediul proiectului din Municipiul Târgu Jiu strada Unirii nr 83.

Prin intermediul proiectului, copiii vor beneficia de un pachet integrat de servicii de suport educațional, servicii psiho-sociale de sprijin, activități recreative și de socializare, cum ar fi participarea la ateliere cu tematici adaptate vârstei, excursii, tabere școlare și activități sportive, în timp ce adulții au parte de servicii de educație parentală și de consiliere socială. În plus, copiii vor beneficia de pachete de rechizite la începutul anului școlar si de subvenții în funcție de prezența la școală, prezența la activitățile proiectului și progresele în clasă.

Pentru identificarea grupului țintă, au fost încheiate parteneriate cu instituții publice și organizații neguvernamentale, în încercarea de a găsi cât mai repede pe cei care îndeplinesc condițiile.

În cazul copiilor, este obligatoriu ca domiciliul sau reședința să fie în localitățile menționate în proiect, iar la intrarea în proiect este necesar ca cel puțin unul din părinți să fie plecat din țară de cel puțin 6 luni. În cazul părinților/tutorilor/ persoanelor care are au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, este obligatoriu ca domiciliul sau reședința să fie într-una din localitățile eligibile în această fază prin proiect, iar la intrarea în proiect au în grijă un copil inclus în grupul țintă al proiectului.

Totodată, va fi derulată pe toată perioada proiectului, 6 mai 2021- 31 decembrie 2023, campanii de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară.
Detalii suplimentare pe contact@speringorj.ro și pe www.speringorj.ro.

Proiectul “SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”, cod MySMIS 139433, este finanțat în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 are o valoare de 4.776.545,78 lei lei, din care finanțarea nerambursabilă reprezintă 4.757.766,58 lei și este derulat de Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE
Municipiul Târgu Jiu, strada Unirii nr. 83
Manager de proiect: Cristina Ițcuș
E-mail: office@asociatiaexcelsior.ro
https://excelsior.ong/
Telefon: +4 021.539 78 77 / 0785.274208

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare