MAXIM – MASURI ACTIVE PENTRU EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE: SPRIJINIREA INTEGRARII ELEVILOR PE PIAȚA MUNCII

 MAXIM – MASURI ACTIVE PENTRU EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE: SPRIJINIREA INTEGRARII ELEVILOR PE PIAȚA MUNCII
Distribuie sa vada si prietenii tai

SOFTTEHNICA S.R.L. în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Societatea Română de Protecția Mediului și Liceul Tehnologic Țicleni implementează în perioada 1 Octombrie 2020 – 30 Septembrie 2021 proiectul cu titlul ”MAXIM – Măsuri Active pentru eXcelență în educație: sprijinirea Integrării elevilor pe piața Muncii” – cod MySMIS 132935, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/633/6/14/132935.

Valoarea totală a proiectului este de 2.372.644,87 lei, din care finanțarea nerambursabilă reprezintă 2.309.144.83 lei, valoarea contribuției europene fiind de 1.975.864,01 lei în timp ce 333.280,82 lei sunt asigurați din bugetul de stat al României iar 63.500,04 lei reprezintă contribuția proprie a partenerilor din proiect.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de participare a elevilor la programe de învățare la locul de muncă cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, prin crearea unui sistem performant și personalizat de stagii de practică la diferiți potențiali angajatori.

Grupul țintă al proiectului este compus din 142 elevi ai Liceului Tehnologic Țicleni care vor primi suportul necesar în vederea dezvoltării competențelor profesionale prin furnizarea unor servicii de informare, orientare și consiliere profesională, organizarea de stagii de practică la angajatori din județ și organizarea unui concurs pe meserii. În urma finalizării proiectului se vor obține următoarele rezultate: 142 elevi consiliați și participanți la stagii de practică, minim 4 parteneriate concretizate între entități din mediul privat și cel educațional, 70 premii acordate la concursul pe meserii, 57 burse acordate elevilor din mediul rural.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare