FINALIZARE PROIECT MAXIM – Masuri Active pentru eXcelența în educație: sprijinirea Integrarii elevilor pe piața Muncii – ID 132935

 FINALIZARE PROIECT MAXIM – Masuri Active pentru eXcelența în educație: sprijinirea Integrarii elevilor pe piața Muncii – ID 132935
Distribuie sa vada si prietenii tai

SOFTTEHNICA S.R.L. în calitate de beneficiar a implementat în parteneriat cu Asociația Societatea Română de Protecția Mediului și Liceul Tehnologic Țicleni proiectul cu titlul ”MAXIM – Măsuri Active pentru eXcelență în educație: sprijinirea Integrării elevilor pe piața Muncii” – cod MySMIS 132935, finanțat în baza Contractului de finanțare POCU/633/6/14/132935.

Perioada de implementare a proiectului: 1 Octombrie 2020 – 30 Septembrie 2021.

Valoarea totală a proiectului conform Contractului de finanțare a fost de 2.372.644,87 lei, din care finanțarea nerambursabilă a reprezintat 2.309.144,83 lei (valoarea contribuției europene 1.975.864,01 lei și 333.280,82 lei asigurați din bugetul de stat al României) iar 63.500,04 lei a reprezentat contribuția proprie a partenerilor din proiect.

Obiectivul general care a fost atins prin implementarea proiectului este creșterea ratei de participare a elevilor la programe de învățare la locul de muncă cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, prin crearea unui sistem performant și personalizat de stagii de practică la diferiți potențiali angajatori.

Grupul țintă al proiectului a fost prevăzut inițial la 142 elevi, pentru care a fost oferit suportul necesar în vederea dezvoltării competențelor profesionale prin furnizarea unor servicii de informare, orientare și consiliere profesională, organizarea de stagii de practică la angajatori din județ și organizarea unui concurs pe meserii. La finele perioadei de implementare țintele inițiale au fost depășite iar obiectivele proiectului au fost îndeplinite cu succes.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
SOFTTEHNICA S.R.L

Manager de proiect: Popescu Alin-Mihai
E-mail: [email protected]
practica-elevi.ro
Telefon: +4 021.539.78.77

Comunicat de finalizare in format .pdf

 

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare