Finalizare proiect ”DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE”

 Finalizare proiect ”DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE”
Distribuie sa vada si prietenii tai

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 19 Septembrie 2017 – 18 Aprilie 2021, în parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu și Asociația Centrul de Dezvoltare Smart, proiectul “DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE”, Cod SMIS 107604, care a fost depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, apel de proiecte “Diaspora Start-up”.

Perioada de implementare a fost de 41 luni, iar valoarea totală a proiectului a fost de 11.214.573,52 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de  11.201.532,85 lei, valoarea contribuției europene fiind de 9.532.387,49 lei în timp ce 1.669.145,36 lei au fost asigurați din bugetul de stat al României.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit atât susținerea, sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului, prin îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale ale participanților, cât și creșterea gradului de ocupare în rândul a 200 de persoane cu reședința sau domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României care au făcut dovada rezidenței în diaspora în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă, prin susținerea înființării unui număr de 40 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Vest, prin care se trebuiau create minim 80 noi locuri de muncă sustenabile.

Deși prin cererea de finanțare parteneriatul și-a asumat un grup ținta de 200 de persoane, acesta a fost depășit, grupul țintă înregistrând un total de 225 de persoane cu reședința în diaspora în 22 de țări, preponderent din Moldova, Marea Britanie, Italia, Germania, Luxemburg, Belgia, Spania.

Dintre aceștia 223 au participat la cursurile organizate in cadrul proiectului si aproximativ 50% dintre ei au depus planuri de afaceri in cadrul concursului organizat in proiect. In urma evaluării, au fost selectate 40 de afaceri care s-au implementat în 13 județe din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, afaceri finanțate cu sume intre 25.000 si 40.000 euro, valoarea finanțării acordate fiind de 6,490,996.52 lei, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarilor în valoare de 726,871.65 lei și care au generat un număr de 101 de locuri de muncă față de minimul de 80 estimat inițial. Toate cele 40 de afaceri susținute au indeplinit condițiile de sustenabilitate de șase luni de la finalizarea sprijinului acordat.

Domeniile finanțate au fost foarte diversificate, de la producție de îmbrăcăminte, săpunuri și detergenți, mobila, corpuri de iluminat cu tehnologie led, tipografie, comerț, pana la servicii in domeniul construcțiilor, service auto, transporturi, restaurant, producție video, software, arhitectura, consultanta tehnica si inginerie, traduceri, agenție de publicitate, agenție de turism, sănătate, educație, baze sportive, întreținere corporală.

Implementarea planurilor de afaceri a contribuit și la temele orizontale POCU, respectiv dezvoltare durabilă, inovare socială, TIC, reducerea emisiilor de carbon.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Persoana de contact: Cristina Ițcuș
Funcția ocupată: Manager de proiect
Website: www.diasporaintreprinzatoare.ro
e-mail: contact@diasporaintreprinzatoare.ro
tel: +4 021.539.78.77

Download format .pdf  Comunicat de presa

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare