DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI TEKFLOR TREADING S.R.L., PRIN EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE MECANICA GENERALA

 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI TEKFLOR TREADING S.R.L., PRIN EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE MECANICA GENERALA
Distribuie sa vada si prietenii tai

Tipul materialului: Anuț de începere a proiectului

 

Titlul proiectului: DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI TEKFLOR TREADING S.R.L., PRIN EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE MECANICA GENERALA

Numele beneficiarului: TEKFLOR TREADING S.R.L.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei TEKFLOR TREADING S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin achiziţionarea de utilaje tehnologice specializate. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1A ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, și anume consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

  • Creșterea competitivității si inovarii firmei prin dezvoltare intr-un alt domeniu de activitate – operațiuni de mecanică generală, prin achiziționarea utilajelor performante, bazate pe tehnologii noi de fabricație;
  • Creşterea eficienţei energetice prin achiziţionarea de instalaţii care folosesc surse de energie regenerabile, precum și prin iluminatul pe LED în spațiul de producție;
  • Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane noi, păstrarea locului de muncă existent și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului si respectarea principiilor egalitatii de sanse, gen si discriminare, astfel: o persoană angajata va aparţine unei categorii defavorizate.

Valoarea totala a proiectului: 1374185,74 lei

valoarea totala a finantarii nerambursabile: 923.822,34 lei din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 785.248,99 lei si Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 230.955,59 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.07.2019 – 31.10.2021

Codul MySMIS: 133904

Adresa: mun Târgu Jiu, str. Griviței, nr. 35B, jud. Gorj, Tel: 0762779884, e-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Adina Tirban

Postari asemanatoare