A fost publicata lista scutirilor si facilitatilor acordate mediului de afaceri in contextul pandemiei cu noul coronavirus

 A fost publicata lista scutirilor si facilitatilor acordate mediului de afaceri in contextul pandemiei cu noul coronavirus
Distribuie sa vada si prietenii tai

Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a publicat astazi lista de masuri luate pentru sprijinirea mediului de afaceri in contextul starii de urgenta instituite ca urmare a pandemiei provocate de noul coronavirus.

 1. Nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 29/2020 si neachitate pana la incetarea acestor masuri.
 2. Nu sunt considerate obligatii fiscale restante, potrivit legii, obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 29/2020 si neachitate pana la incetarea acestor masuri.
 3. Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita, prin somatie, poprire si valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.
 4. Nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati, conform Codului de procedura fiscala, pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare neachitate pana la implinirea termenului de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta. In acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. Noul grafic de esalonare se comunica debitorului prin decizia organului fiscal.
 5. Se suspenda conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata acordate potrivit legii. Aceste conditii se considera indeplinite daca debitorii achita obligatiile aferente in termen de 30 de zile de la incetarea perioadei de aplicare a acestor masuri fiscale.
 6. Pentru obligatiile care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, contribuabilii pot solicita modificarea esalonarii la plata, cu conditia ca cererea sa fie depusa pana la expirarea termenului mentionat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.
 7. Obligatiile bugetare care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, inclusiv cele cuprinse in ratele din graficele de esalonare, nu sunt considerate obligatii fiscale restante.
 8. Extinderea rambursarii TVA cu control ulterior.
 9. Termenele de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale si de a cere executarea silita, precum si cel al contribuabilului/platitorului de a cere restituirea creantelor fiscale, prevazute de Codul de procedura fiscala, se suspenda sau nu incep sa curga pana la implinirea termenului de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta. Masurile fiscale mai sus mentionate se aplica pe perioada starii de urgenta si 30 de zile de la incetarea acesteia.
 10. Se acorda o bonificatie calculata asupra impozitului pe profit datorat, daca contribuabilii platitori de impozit pe profit platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pana la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificatia este de 5% pentru contribuabilii mari si 10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalti contribuabili. Categoriile de contribuabili beneficiari ai bonificatiilor prezentate anterior sunt urmatoarele: contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitatile desfasurate, altele decat cele corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de lege; contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv contribuabilii care initial au optat  pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, iar ulterior au optat ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar. Aceasta categorie de contribuabili beneficiaza de bonificatie daca platesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.
 11. Se acorda o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent acestui trimestru, pana la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.
 12. Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru anul 2020, nu datoreaza impozit specific pentru perioada in care acestia intrerup activitatea total sau partial pe perioada starii de urgenta decretate.
 13. Pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevazute la art. 36 alin. (1) si (3), respectiv art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
 14. Deducerea sumelor reprezentand sponsorizari catre institutii publice si alte organe ale autoritatii publice din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in limita prevazuta de actul normativ, se efectueaza in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.
 15. Nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importa, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta, medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, prevazute in anexa care face parte integranta din ordonanta de urgenta.
 16. Modificarea modului de calcul a platilor anticipate pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul anual de plata a impozitului pe profit cu plati anticipate, in sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilita pe baza calculului trimestrial curent ,fata de 1/4 din impozitul anului precedent(actualizat cu indicele preturilor de consum estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza plati anticipate), pentru a corela sarcina fiscala cu incasarile reduse determinate de inchiderea activitatilor total sau partial prin afectarea mediului economic de masurile de combatere a epidemiei Covid -19.

De asemenea,  Ministerul Finantelor Publice si ANAF au adoptat si alte masuri in vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi:

 1. Implementarea obligatiilor de plata in platforma ghiseul.ro pentru facilitatea indeplinirii obligatiilor de plata ale contribuabililor;
 2. Introducerea de noi documente pe baza carora contribuabilii persoane fizice sa se poata identifica electronic in SPV  (alte acte administrative incepand cu 1.04.2020);
 3. Asigurarea cadrului legal impreuna cu MFP in vederea depunerii electronice si a altor formulare specifice evitarii dublei impuneri si acorduri fiscale internationale (OMFP 1830/2020);
 4. Solutionarea la distanta a solicitarilor contribuabililor de catre 900 de inspectori, care au acces la bazele de date necesare desfasurarii unor activitati specifice (ex. certificate de atestare fiscala, rambursari TVA, alte categorii de solicitari);
 5. Aprobarea, pe perioada starii de urgenta, a sustinerii contestatiei in fata organelor de solutionare a contestatiilor si prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la  distanta/telefon,  directia de specialitate mentinand  legatura  permanent  cu  contribuabilii  pentru  gasirea celor  mai  bune  solutii;
 6. Asigurarea de la distanta a serviciului de asistenta a contribuabililor  in domeniul fiscal si IT in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale (SPV, Call – Center si Formularul de Contact) pentru asigurarea conformarii fiscale;
 7. Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Antifrauda Fiscala lucreaza in prima linie pentru a pune in aplicare ordonantele militare din perspectiva atributiilor ANAF;
 8. Desfasurarea de campanii in randul contribuabililor care au solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi pregatite  cu  rapiditate compensarile si  restituirile  de  taxe,  necesare  in  derularea  procedurii  de rambursare;
 9. Continuarea procesului de reorganizare a ANAF pentru ca analiza de risc sa fie principalul mecanism de aplicare a procedurilor de administrare fiscala;
 10. Constituirea Grupului de analiza fiscala pentru comunicarea rapida cu reprezentantii mediului de afaceri si ai mediului academic, in care se discuta si se propun masuri economice si fiscale care sa vina, in continuare, in sprijinul contribuabililor.

 

Digiqole ad

Ai un anunț de publicat?  Click aici! 


Distribuie sa vada si prietenii tai

Florin Zaharia

Postari asemanatoare